Subsidies voor Vlaamse bedrijven

Subsidies voor Vlaamse bedrijven

Wil jij als ondernemer jouw kansen vergroten om te exporteren naar het buitenland? Of wil je jouw internationale aanwezigheid uitbreiden door middel van een nieuwe meertalige website? Dan is het goed om te weten dat de Vlaamse Overheid subsidies aanbiedt voor deze doeleinden. In dit blogartikel vertellen we je alles wat je moet weten over de subsidies voor export en website internationalisering. We leggen uit welke voorwaarden er gelden en hoe je de subsidie kan aanvragen. Zo kan ook jouw bedrijf groeien op internationaal vlak en de Vlaamse economie versterken.  

Subsidies voor meertalige websites of webshops

Ondernemingen die hun website of webshop willen laten vertalen, kunnen gebruik maken van subsidies van de overheid. De overheid biedt deze subsidie aan om bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun online aanwezigheid en het vergroten van hun bereik in andere taalgebieden. Door het stimuleren van meertalige websites en webshops kunnen bedrijven hun producten en diensten beter aanbieden aan een breder publiek, wat kan bijdragen aan de groei van het bedrijf en de economie als geheel.  

De voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidies voor e-commerce en online marketing zijn er enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen:
 • De ontwikkelingen en vertalingen werden uitgevoerd door een externe specialist.
 • De subsidie geldt alleen voor de vertaling van digitale communicatie die gericht is op verkoop. Fysieke brochures of magazines komen niet in aanmerking.
 • De subsidie is alleen geldig voor vertalingen naar een andere taal of talen dan het Nederlands.
 • Vertaalopdrachten zonder ontwikkelingscomponenten komen niet in aanmerking.
 • Digitale communicatie die binnen je eigen bedrijf wordt ontwikkeld, komt niet in aanmerking voor de subsidie.
 • Je hebt een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Je bent volledig in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Jouw bedrijf biedt tewerkstelling in Vlaanderen en is een meerwaarde voor de Vlaamse economie.
 • Je ontvangt geen andere steun van een andere instantie of overheid voor de vertaling van jouw digitale communicatie.
 • Je moet het FIT-logo op jouw website(s) plaatsen.
     

Hoe vraag je deze subsidie aan?

De subsidies voor e-commerce en online marketing  aanvragen verloopt via het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:  

1.      Voorbereiding

Je begint met het voorbereiden van je aanvraag. Dit houdt in dat je de voorwaarden voor de subsidie goed doorleest en controleert of je bedrijf aan alle voorwaarden voldoet. Je verzamelt ook de nodige informatie en documenten, zoals het ondernemingsnummer en het exportplan. Daarnaast kan het nuttig zijn om alvast contact op te nemen met Krachtig Online of een andere begeleidende instantie om je te helpen bij het aanvraagproces.  

2.     Aanvraag indienen

Als je alle benodigde informatie hebt verzameld, dien je de aanvraag in via de website van VLAIO. Hiervoor maak je een account aan en vul je het online formulier in. Je voegt de nodige documenten toe en verstuurt de aanvraag.  

3.     Behandeling van de aanvraag

VLAIO behandelt de aanvraag en controleert of alle voorwaarden zijn vervuld. Als er nog documenten ontbreken of als er aanvullende informatie nodig is, zal VLAIO contact met je opnemen. Als de aanvraag volledig is, zal VLAIO binnen 30 dagen een beslissing nemen over de toekenning van de subsidie.  

4.     Toekenning van de subsidie

Als de subsidie wordt toegekend, ontvang je een subsidiebesluit. Hierin staat het bedrag dat je krijgt en welke verplichtingen daarbij horen. Je moet bijvoorbeeld bewijsstukken indienen en voldoen aan de rapporteringsplicht.  

5.     Uitbetaling van de subsidie

Als je aan alle verplichtingen voldoet, zal VLAIO de subsidie uitbetalen. Dit gebeurt in verschillende schijven, afhankelijk van de voortgang van het project en de bewijsstukken die je hebt ingediend.  

Subsidies voor innovatie en digitalisering

Bedrijven die willen innoveren en digitaliseren kunnen gebruikmaken van verschillende subsidies. Deze subsidies zijn bedoeld om bedrijven te helpen nieuwe producten te ontwikkelen en hun bedrijfsprocessen te optimaliseren door digitalisering. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld subsidie krijgen voor het aannemen van een consultant die kan helpen bij het implementeren van digitale systemen. Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar om je werknemers op te leiden om nieuwe technologieën beter te kunnen gebruiken. Het doel van deze subsidies is om bedrijven te stimuleren om te innoveren en digitaliseren, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en concurrentieel kunnen blijven.  

De voorwaarden

Kom je in aanmerking voor deze subsidie? Kijk het even na!  
 • Jouw bedrijf is een kmo of je beoefent een vrij beroep.
 • Jouw bedrijf heeft een aanvaardbare juridische structuur.
 • Je bent actief in de private sector en de deelname van een overheidsinstantie is minder dan 25%.
 • Jouw bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.
 • Jouw vestiging bevindt zich in het Vlaams Gewest.
 • Jouw bedrijf heeft op de indieningsdatum geen negatief eigen vermogen.
 • Jouw bedrijf heeft de afgelopen 36 maanden geen subsidie ontvangen voor een kmo-groeisubsidie of een digitaal transformatieproject.
 

Hoe vraag je deze subsidie aan?

1.      Voorbereiding

Begin met de voorwaarden goed na te lezen, zo voorkom je dat je aanvraag wordt geweigerd.  

2.     Vul de online subsidieaanvraag in

Nadat je jouw onderneming geregistreerd hebt, ontvang je een link naar de online module waar je jouw aanvraag kan vervolledigen en indienen. Zorg er zeker voor dat je jouw aanvraag indient binnen de termijn waarin de oproep is opengesteld!  

3.     Je projectadviseur kan je contacteren voor een persoonlijke toelichting van je aanvraag

Wanneer je de aanvraag hebt ingediend, zal een projectadviseur deze nakijken en beoordelen op 4 criteria:
 • Ambitie: heeft de onderneming de ambitie om te internationaliseren, innoveren of digitaliseren?
 • Transformatie: zorgt het groeitraject voor voldoende impact in de bedrijfsprocessen?
 • Onderbouwde aanpak: heeft de onderneming een doordacht plan?
 • Noodzaak en kennis & expertise: heeft de onderneming deze subsidie echt nodig om het groeitraject uit te voeren?
  Als je dossier volledig en ontvankelijk is verklaard maar extra toelichting behoeft, nodigt je projectadviseur je uit om het groeitraject mondeling toe te lichten.  

4.     Je krijgt de beslissing over je aanvraag via mail

Je wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing. Als je dossier wordt goedgekeurd, kan je de eerste subsidieschrijf van 50% aanvragen van zodra het traject is gestart.

Samenwerken met Creativitijd?

Jouw sterk digitaal verhaal begint bij ons.